Szpital Miejski w Sosnowcu

Termomodernizacja Szpitala Miejskiego nr 1 w Sosnowcu.

Zakres prac obejmował m.in. docieplenie ścian metodą „lekką – mokrą”, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację kotłowni, wykonanie wymienników, montaż kolektorów słonecznych, utylizację azbestu i in.

Prace prowadzono od stycznia 2009 roku do lipca 2010 roku.

Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 9 mln. złotych

Wróć do listy realizacji

Szpital Miejski w Sosnowcu

Termomodernizacja Szpitala Miejskiego nr 1 w Sosnowcu.

Zakres prac obejmował m.in. docieplenie ścian metodą „lekką – mokrą”, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację kotłowni, wykonanie wymienników, montaż kolektorów słonecznych, utylizację azbestu i in.

Prace prowadzono od stycznia 2009 roku do lipca 2010 roku.

Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 9 mln. złotych

Wróć do listy realizacji