Budynek dydaktyczny przy ul. Pokoju 4a w Mikołowie

Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy ul. Pokoju 4a w Mikołowie.

Zakres prac obejmował m.in. demontaż i utylizację okładzin ścian z płyt azbestowo – cementowych, docieplenie ścian, ocieplenie stropodachów.

Prace prowadzono od września do listopada 2011 roku.

Łączna wartość zamówienia wyniosła ok. 1.079.620,00zł

Referencje

Wróć do listy realizacji

Budynek dydaktyczny przy ul. Pokoju 4a w Mikołowie

Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy ul. Pokoju 4a w Mikołowie.

Zakres prac obejmował m.in. demontaż i utylizację okładzin ścian z płyt azbestowo – cementowych, docieplenie ścian, ocieplenie stropodachów.

Prace prowadzono od września do listopada 2011 roku.

Łączna wartość zamówienia wyniosła ok. 1.079.620,00zł

Referencje

Wróć do listy realizacji