• Budynki mieszkalne na ul. Nowej 25, 27 w Mikołowie

  Budynki mieszkalne na ul. Nowej 25, 27 w Mikołowie

  Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ulicy Nowej 25, 27 w Mikołowie. Zakres prac obejmował m.in. demontaż i utylizację okładziny zewnętrznej z płyt acekolowych, docieplenia ścian, montaż zadaszeń loggi, wymianę drzwi wejściowych, remont balkonów. Prace prowadzono od października 2006 roku do października 2007 roku. Łączna wartość obu inwestycji wyniosła ok. 474.118,00zł

  Zobacz szczegóły i referencje
 • Budynek mieszkalny położony przy ul. Kurpiowskiej 11 - 13 w Katowicach

  Termomodernizacja 11 – kondygnacyjnego budynku położonego przy ulicy Kurpiowskiej w Katowicach. Zakres robót obejmował m.in. demontaż istniejącego ocieplenia z płyt azbestowo – cementowych, docieplenie ścian metodą „lekką – mokrą”, naprawę powierzchni betonowych loggi. Prace prowadzono w okresie od maja do grudnia 2007 roku. Łączna wartość inwestycji wyniosła ok. 1.020.000,00zł

  Zobacz szczegóły i referencje
 • Budynek mieszkalny na osiedlu Słowackiego 2 w Mikołowie

  Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego na osiedlu Słowackiego 2 w Mikołowie. Zakres prac obejmował m.in. demontaż i utylizację płyt acekolowych, docieplenie ścian, ocieplenie powierzchni stropu, remont balkonów oraz loggi. Prace prowadzono od grudnia 2006 roku do czerwca 2007 roku. Łączna wartość robót wyniosła ok. 931.150,00zł

  Zobacz szczegóły i referencje
 • Budynek mieszkalny położony przy ul. Podhalańskiej 16-18 w Katowicach

  Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Podhalańskiej w Katowicach. Zakres prac obejmował m.in. demontaż i utylizację płyt azbestowo – cementowych, ocieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej, badania termowizyjne docieplenia, remont ścian, balustrad i zadaszeń logii. Prace prowadzono od października 2006 roku do marca 2007 roku. Łączna wartość inwestycji wyniosła ok. 872.470,00zł

  Zobacz szczegóły i referencje
 • Budynek mieszkalny położony przy ul. Karpackiej 1 - 15 w Katowicach

  Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Karpackiej w Katowicach. Zakres prac obejmował m.in. demontaż istniejącego docieplenia z okładziną z płyt azbestowo – cementowych, docieplenie scian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont posadzek loggi, docieplenie dylatacji. Prace prowadzono od czerwca do listopada 2006 roku. Łączna wartość inwestycji wyniosła ok. 1.505.890,00zł

  Zobacz szczegóły i referencje