Wyróżnienia

Codzienny wysiłek i starania w należytym wywiązywaniu się z obowiązków wykonawcy robót budowlanych zostają zauważone i docenione przez Inwestorów. W 2005r. Firma otrzymała nominację do tytułu „Modernizacja Roku 2005” za realizację termomodernizacji budynku mieszkalnego w Tychach, a kolejne nominacje z rekomendacji Inwestorów do konkursu „Modernizacja Roku” zostały nam w latach 2007,  2008 i 2009.

Firma DAN POL dwukrotnie została również laureatem ogólnopolskiego konkursu „Przetargi dla najlepszych – Lider Eko Inwestycji” prowadzonego pod patronatem Ministra Infrastruktury oraz otrzymała nominację do nagrody PUBLICUS w kategorii Wykonawca Roku 2007,   a w roku 2008 została laureatem tego konkursu.

W roku 2009 otrzymaliśmy I wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku” przyznaną za remont – termomodernizację obiektu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2011 roku nasza firma została również doceniona za promocję i upowszechnianie najlepszych zasad i praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, otrzymując nagrodę Kryształ Przetargów Publicznych dla najlepszego wykonawcy w kategorii Zadania związane z ochroną środowiska.

Dyplom Wielka Nagroda z Laurem Prezydenta
Nagroda dyrektora Podziękowania za udział
Kryształy publiczne 2009
2008 Publicus
2008 2007
2007 Publicus
2005