• Budynek mieszkalny położony na Placu Powstańcow 6 w Katowicach

    Termomodernizacja budynku mieszkalnego będącego pod opieką konserwatorską, położonego na Placu Powstańców 6 w Katowicach. Zakres robót obejmował m.in. docieplenie ścian z zastosowaniem bezspoinowego systemu ociepleniowego, roboty blacharsko – dekarskie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Prace prowadzono w okresie od grudnia 2005 roku do lipca 2006 roku. Wartość zamówienia wyniosła ok.482.000,00zł

    Zobacz szczegóły i referencje